Hva gjør egentlig Juvente?

, skrevet av Juvente teknisk

Hvis du vil vite hva en organisasjon gjør i praksis, er årsmeldinga et greit sted å begynne. I Juventes årsmelding for 2011 har landsstyret førsøkt å vise ulike sider ved Juventes arbeid dette året i tall, tekst og bilder.

Les Juventes årsmelding her!

I forbindelse med at sakspapirene til landsmøtet nå ligger ute, ønsker vi derfor å rette oppmerksomheten mot dette dokumentet. Det er verdt å ta en titt!

Samtidig er det viktig å huske at årsmeldingen ikke er godkjent av landsmøtet, så den som ligger ute er bare landsstyrets innstilling.

Viktige saker

Alle saker på et landsmøte er viktige, men i år er det to spesielt viktige saker som skal diskuteres, nemlig nytt politisk program og strategi.

Politisk program
Landsstyret legger fram et forslag til splitter nytt politisk program for 2012-2014. Det politiske programmet styrer det politiske arbeidet i Juvente, og vedtas for to år av gangen.

Les landsstyrets forslag til nytt politisk program her.

Strategi og langtidsplan
Etter å ha arbeidet med den i et år, er vi også stolta ev å legge frem et forslag til strategi for Juvente. Strategien er delt inn i to dokumenter. Strategidokumentet tegner opp hovedlinjene for hva organisasjonen skal gjøre, være og mene i fremtiden. Langtidsplanen legger en trinnvis plan for å nå målene i strategidokumenret.

Les landsstyrets forslag til strategidokument her.

Les landsstyrets forslag til langtidsplan her.