Medlemsløftet er viktig, men blodprøver er ikke løsningen

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

Denne saken handler om årets aprilspøk fra Juvente. Den kan du lese her.

Men hvorfor er det så viktig at vi er edru egentlig? Hvem plager det at enkeltpersoner drikker? Hvilken forskjell gjør vi ved å la være?

I Juvente finnes det sannsynligvis like mange grunner til å være avholds, som det finnes Juventere. Noen har personlige opplevelser som gjør at de ikke ønsker å drikke alkohol, noen synes bare det smaker dårlig, andre har egentlig ikke tenkt så mye over det – det har bare aldri blitt til at de har begynt. Alle disse grunnene er helt legitime grunner å ha – ingen er mer ”riktig” eller ”feil” enn en annen.

Men hvorfor er Juvente, som organisasjon, så opptatt av at vi ikke skal drikke alkohol? La oss ta en titt på medlemsløftet som alle medlemmer av Juvente signerer for å bli med i organisasjonen:

”Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd, og avstår fra alkohol og andre rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente”

For mange utenforstående vil nok ”avstår fra alkohol” fremstå som den sentrale biten i denne setningen. Noen tror liksom at man bare er avholds for å være avholds, og at de som lar være å drikke er innmari opptatte av at de ikke drikker, og hater alle som gjør det. Ordet man derimot bør henge seg opp i  er ordet ”menneskeverd”. Men hva betyr egentlig menneskeverd? Og hva har det å gjøre med Juvente, og det å ikke drikke alkohol?

Menneskeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt, og har en ubegrenset verdi. Ethvert menneske har rett til å behandles deretter. Det betyr blant annet at alle Juventere har respekt for andre mennesker, og mener at hudfarge, kjønn, religion eller legning ikke påvirker menneskets verdi.

Mange mener at rusmiddelbruk er en personlig avgjørelse, mens vi mener at felleskapet påvirkes av individets handlinger. Rusmiddelbruk fører til store negative sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige skader og problemer for enkeltmennesket og samfunnet, og derfor bidrar det til å undergrave menneskeverdet. Vi mener at enkeltmennesket skal ha sin frihet, men at denne friheten ikke må gå på bekostning av andres frihet. Når rusmiddelbruken rammer andre – i form av vold, ubehagelige situasjoner, trafikkulykker, et overarbeidet politi- og helsevesen, går det ikke lenger an å snakke om rusmiddelbruk er en privatsak.

Vi holder oss ikke unna rusmidler for å være vrange, men fordi vi tar avstand fra en kultur vi mener går på bekostning av menneskeverdet. Dette gjør oss til en verdifull og  viktig samfunnsaktør, som får lov til å bruke stemmen sin, med hundrevis av ungdommer i ryggen. Uten medlemsløftet, og medlemmer som faktisk holder det, er vi ingenting.