Landsmøte 2016

, skrevet av Øyvind Kind Robertsen

7. og 8. august ble Juventes landsmøte avholdt på Follo folkehøyskole. Her ble det blant annet vedtatt nytt politisk program, uttalelser og valgt nytt styre!

Landsmøtet er det øverste organet i Juvente. Det er her de viktigste beslutningene om organisasjonen tas, og det er landsmøtet som bestemmer hva Juvente skal være. Årets landsmøte ble avholdt under årets sommerleir, Sweet 2016, som finner sted på Follo folkehøyskole.

Nytt politisk program

Den viktigste saken på årets landsmøte var nytt politisk program. I år ble det vedtatt et program som er styrket både på forebygging, alkohol- og narkotikapolitikk. Programmet legges ut på nettsidene så snart det er ferdig redigert med endringer som ble vedtatt på landsmøtet.

Uttalelser

På landsmøter er det vanlig å komme med uttalelser om saker som opptar organisasjonen. På årets landsmøte ble det vedtatt uttalelser om flere ulike saker: Rusforebygging i skolen, human narkotikapolitikk, flyktningsituasjonen i Europa, oljefondet ut av alkoholindustrien, alkoholsalg på konserter og festivaler og legitimasjonsplikt. Uttalelsene vil bli lagt ut i sin helhet i løpet av de nærmeste dagene.

Nytt landsstyre

Det er også landsmøtet som velger hvem som skal sitte i landsstyret og i utvalg og komiteer som økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), valgkomiteen og kontrollkomiteen. Det er landsstyret som er øverste organ i Juvente mellom landsmøtene. På møtet ble følgende styre valgt:

Leder: Øyvind Kind Robertsen
Nestleder: Thomas d’Maar Wessel
Styremedlem: Cathrine Michelle Hansen Lindgård
Styremedlem: Karianne Sveistrup
Styremedlem: Petter Holstad
Styremedlem: Mari E. Longva Haram
Styremedlem: Anniken Nalum Sølyst
1. vara: Marie Jahren Fludal
2. vara: Stig Johan Berggren
3. vara: Christina Babington