Årsmøte i Oslo Juvente

15.09.2017

Juventekontoret, 4. etasje i Torggata 1

Oslo

Nå er det tid for årsmøte med Oslo Juvente igjen, og alle medlemmer av lokallaget er invitert! Vi blir veldig glad om du blir med på møtet, siden det er årsmøtet som velger styret, og som også kan legge litt føringer for hvilke aktiviteter man ønsker at Oslo Juvente skal gjennomføre.

Dato: 15. september klokka 17
Sted: Juventekontoret, 4. etasje i Torggata 1

Møtet starter med mat og varer i en time eller to

Sakslisten er som følger:
Sak 1. Åpning av møte
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av tellekorps
– Valg av protokollunderskrivere
Sak 4. Årsmelding 2016
Sak 5 Regnskap 2016
Sak 6. Arbeidsplan 2017/2018
Sak 7. Budsjett 2017/2018
Sak 8. Innkommende saker
Sak 9 Valg
– Valg av lokallagsstyret
– Valg av Kirkevik-styret.
Sak 10 Avslutning av møtet, med nyvalgt leder av Oslo Juvente

Har DU saker som du ønsker at årsmøtet skal ta opp? Send det inn til oslo@juvente.no innen 8. september, eller møt opp på årsmøtet og frem det der. Her kan du også sende inn evt spørsmål som du måtte ha.

Si gjerne i fra til Rahaf på 41211044 om du kommer eller ikke, spesielt om du har spesielle matbehov, så vi får tilrettelagt for det.

Kontaktperson

Rahaf Halabi – Oslo Juvente

Leder
41211044
E-post