Årsmøte!

Gå til påmelding

25.06.2017

Festningsgata 9, Kristiansand

Sjøstrand

Sjøstrand Juvente skal ha årsmøte og inviterer alle medlemmer av Sjøstrand!

Årsmøtet skal bli holdt søndag 25.juni på Totalen (festningsgata 9), med møtestart klokken 14.00 og vil vare i ca tre timer. Etterpå vil det bli enkel servering.

Saksliste:
Sak 1: Åpning av møte, med leder Kristine
Sak 2: Godkjenning av innkallelse og saksliste
Sak 3: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av protokollunderskrivere
Sak 4: Årsmelding 2016
Sak 5: Regnskap 2016
Sak 6: Arbeidsplan 2017/2018
Sak 7: Budsjett 2017/2018
Sak 8: Innkommende saker
Sak 9: Valg
– Valg av lokallagsstyre
– Valg av representanter til hyttestyret
Sak 10: Avslutning av møtet med nyvalgt leder av Sjøstrand Juvente

Har du saker som du ønsker at vi skal ta opp, eller bare generelt noen spørsmål til årsmøte, kan du sende dem inn til sjostrand@juvente.no (saker må sendes inn innen 18. juni)

Kontaktpersoner