Deltakere på nordisk kurs om narkotikapolitikk i 2015.

Nordisk kurs om narkotikapolitikk

19.05.2017 – 21.05.2017

Gardermoen

Juvente, Ungdom Mot Narkotika og Forbundet Mot Rusgift i Norge og Förbundet Mot Droger i Sverige inviterer til kurs om narkotikapolitikk på Gardermoen 19. – 21. mai, med deltakere fra Sverige, Finland og Norge.

Innledningene på kurset vil bli holdt av de fremste forskere/fagfolk på narkotikafeltet i Norge og Sverige, og vil ta for seg temaer som MDMA/LSD, cannabis, overdoser og narkotikasituasjonen i Sør-Amerika. Kurset foregår på norsk og svensk.

Målet er at så mange som mulig skal bli skolert til å kunne diskutere narkotikapolitikk. Deltakelse og reise dekkes, slik at det vil være gratis for deltakerne. Kurset vil være på Gardermoen, nært Oslo lufthavn. Nærmere informasjon om sted og program kommer snart.

Det er begrenset med plasser, derfor må du sende en kort, uformell «motivasjonssøknad» for å delta. Det trenger ikke være langt, men opplys gjerne om hvor gammel du er, om du har organisasjonsbakgrunn du ønsker å trekke frem, og litt om hvorfor du har lyst å delta på kurset. Dette sender du så til leder i Juvente, Øyvind Kind Robertsen, på oyvind@juvente.no, innen 2. april. Kort tid etter fristen får de som har sendt inn «søknad» beskjed om de kommer med eller ikke.

Kontaktperson

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post