Politisk skolering

24.11.2017 – 26.11.2017

Oslo

Nasjonalt

OBS. Ny dato

Dette er tredje samling i en rekke på tre. På denne samlingen tas følgende temaer opp:

Rusdebatten – sett fra de politiske partienes ståsted

  • Arbeiderpartiets arbeid med ruspolitikk
  • Høyre sitt arbeid med ruspolitikk
  • KRFU sitt arbeid med ruspolitikk

Hvordan møte hersketeknikker?

  • Hva er en hersketeknikk og hvordan møte dem?
  • Workshop: Praktisk øvelse i å møte hersketeknikker

Agendasetting – få opp saken din

  • Hvilket samfunn ønsker vi? Ta kampen over på en retorikk vi kan vinne.
  • Hvordan sette agenda i debatten?

Mediearbeid

  • Taler og debatteknikk
  • Hvordan jobbe med forberedelser til aktiv debatt?
  • Workshop: Vi trener på å radie/TV-intervju og på å delta i et debattprogram.

Praktisk info

Gjennom tre helger og to webinarer vil du som deltaker få en god oversikt over ruspolitikken.

Målet med skoleringen er å få unge stemmer fram i den offentlige debatten. For at du skal bli motivert til å delta i rusdebatten, skal vi tilby deg god oversikt og kunnskap over feltet.

Skoleringen tilbyr et variert og nyskapende program, med en spennende balanse mellom foredrag og praktiske aktiviteter. Skoleringen skal skje som et samarbeid mellom Juvente, Ungdom mot narkotika (UMN) og Actis.

Deltagere i den ruspolitiske skoleringen rekrutteres fra de politiske ungdomspartiene, frivillig sektor, universiteter, høyskoler, politiet, offentlig sektor og privat sektor.

Vi søker primært deltakere i aldersgruppen 18 – 26 år.
Kandidater utover 26 år vil bli vurdert.

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder på beate@juvente.no

Meld deg på her: http://tinyurl.com/politiskskolering

Skoleringene vil i 2017 skje gjennom tre samlinger hvor alle deltakere i prosjektet møtes for å lære om cannabis og alkohol. Skoleringen skal ta for seg de mest utbredte mytene knyttet til bruk av alkohol og cannabis, og sette ungdom i stand til å møte argumenter knyttet til disse. Videre vil deltakere læres opp i artikkelskriving og nettdebatt, generell medietrening og lobbyisme.

Innledere til kursene hentes blant annet fra Universitetet i Oslo (UiO), Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo universitetssykehus, Actis, IOGT, FORUT, Blå Kors,  Frelsesarmeen, Retretten, Uteseksjonen, politiske partier og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Det vil bli arrangert felles måltider under skoleringen, samt kulturelle og sosiale aktiviteter. Deltagernes kostnader knyttet til reise, opphold og kost dekkes. Prosjektet bestiller hotell til de som trenger det for å delta. Billigste reisemåte dekkes.

Alle samlingene gjennomføres i Actis sine lokaler i Torggata 1 i Oslo.

Samlingene vil gjennomføres  21. til 23. april, 22. til 24. september og 24. til 26. november. De som melder seg på vil få mer informasjon tilsendt på e-post.

Kontaktperson

Beate Torkildsbyen

Prosjektleder
465 40 484
E-post