Motiv

Motiv er Juventes medlemsblad. Bladet sendes ut til alle medlemmer, og inneholder saker fra og om aktiviteter i Juvente, prosjekter, forskjellige tema Juvente er opptatt av og annet stoff.

Vil du skrive i Motiv?

Motiv vil alltid ha bidrag fra gode skribenter, fotografer, kryssordlagere, filmanmeldere eller andre som har noe å bidra med! Send en e-post til motiv@juvente.no og fortell hva du ønsker å bidra med, så får du ganske sikkert positiv respons tilbake. Du trenger ikke knytte deg fast til redaksjonen, Motiv tar også gladelig imot enkeltbidrag eller forslag til noe du vil ha mer av i Motiv. Send det gjerne inn i skjemaet lenger nede på sida.

Les siste utgave!

Kontaktpersoner

Gjertrud Fludal

Aktivitetssekretær
23 21 45 50 / 416 47 584
E-post

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post