Foredrag og læringsressurser

Juvente har over 30 års erfaring med formidling av ruskunnskap for ungdom. Vi besøker gjerne skoler, konfirmantgrupper, idrettslag, organisasjoner eller andre ungdomsgrupper for å snakke om temaer som rusmidler, ruskultur og å ta gode valg. Vi har egne undervisningsopplegg som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger. Ta kontakt!

Læringsressurser

Juvente har utviklet et eget e-læringsopplegg som vi har gitt navnet Kolon. Kolon har to deler. Den første handler om alkohol og hvordan den og andre rusmidler påvirker oss og livet rundt oss. Den andre om hvordan ungdom kan forholde seg til alkohol og andre rusmidler, og ta gode valg for seg selv og omgivelsene sine. E-læringsopplegget kan brukes av alle som vil, men det blir særlig bra i kombinasjon med et ung-til-ung-opplegg ledet av Juventes frivillige. Sjekk ut Kolon her.

For lærere

Juventes prosjekt Kolon har 12 – 15-åringer som målgruppe. I prosjektet finnes det flere elementer som kan inngå i annen undervisning eller være et selvstendig opplegg. E-læringen og ung-til-ung formidlingen er utviklet av pedagoger med spesialisering innen teknologi og læring og styrkebaserte tilnærminger til læring. Ta kontakt med prosjektleder Iselin Glover for bestilling, spørsmål eller tilrettelegging.

  • E-læring. Vår e-læring har fått gode tilbakemeldinger fra ungdom som har brukt den. Gjennom tekst, bilder, videoer og interaktivitetet engasjeres ungdom innen temaer som alkohol, cannabis og samfunn, og det å ta egne valg i møte med rusmidler.
  • Fakta-ark. Vi har faktaark om alkohol og cannabis som er lettleste og forskningsmessig sikret.
  • Juvente har online-quizer man kan be om tilgang på.
  • Ung-til-ung formidling. Juventes ungdommer jobber frivillig med formidling om rusmidler med fokus på refleksjon rundt egne valg, gruppepress og normkritikk.

Skreddersydde opplegg. Vi har mulighet til å skreddersy opplegg rundt temaene alkohol, cannabis, andre rusmidler, alkoholpolitikk, egne valg og normkritikk.

Andre ressurser

  • Nettsiden til FORUT, forut.no, inneholder informasjon om alkohol som hinder for utvikling i et samfunnsperspektiv.

 

Kontaktpersoner

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post

Iselin Havstein Glover

Prosjektleder (permisjon)
402 36 217
E-post

Sandra Ølberg Støylen

Aktivitetssekretær
23 21 45 50
E-post