Forslag

Forslagsskjema

Dette skjemaet brukes til å sende inn forslag underveis på landsmøtet.
  • Navnet ditt, og eventuelt andre som er gått sammen med deg om å fremme forslaget.
  • Delegatnumrene til den eller de som fremmer forslaget.
  • Hvilket lokallag du/dere representerer
  • Forslaget

  • Skriv inn saksnummer og navnet på saken. Hvis du f.eks. ønsker å fremme et forslag til arbeidsplanen, skriver du "Sak 7 Arbeidsplan" her.
  • Her skriver du/dere forslaget dere ønsker å fremme. Dersom saken har linjenummer, kan du gjerne presisere hvor i teksten endringen skal gjelde ved å henvise til dette.
  • Her kan du/dere skrive en begrunnelse for hvorfor dere har valgt å fremme forslaget.