LandsmøteFullmaktsskjema

Fullmaktsskjema

Et fullmaktsskjema er et skjema som lederen i et lokallag, eller i kretsen fyller ut – hvor man forteller hvem som skal være representantene til landsmøtet. Det er enten styret eller årsmøtet i laget som bestemmer hvem som skal være representanter, og lederen har ansvar for å sende inn dette til Juventekontoret. I utgangspunktet er fristen for å sende inn oversikt over sine delegater, samt endringer eller strykinger, en uke før møtet starter.

I tillegg til dette, kan skjemaet brukes til å melde ifra om gjester, funksjonærer og observatører til landsmøtet. Gjester og funksjonærer må være invitert av noen, observatører kan invitere seg selv så lenge de er medlem av Juvente.

Er du usikker på hvor mange delegater lokallaget ditt kan sende til landsmøtet, se siste side i innkallingen.

Fullmaktsskjema

  • Velg lokallag i listen.
  • Skriv inn delegatens fulle navn
  • Skriv inn delegatens fulle navn
  • Skriv inn delegatens fulle navn
  • Skriv inn delegatens fulle navn
  • Skriv inn delegatens fulle navn
  • Skriv inn ditt navn, dette blir din "signatur" på skjemaet.