LandsmøteSakspapirer

Sakspapirer

Her legges sakspapirer til landsmøtet ut fortløpende så snart de er klare.

Sak 1: Åpning

1.1        Åpningstale ved leder Øyvind Kind Robertsen (ingen saksframlegg)
1.2       Godkjenning av innkalling (se saksdokument over)
1.3       Godkjenning av saksliste

Sak 2: Konstituering

2.1      Opprop (se saksdokument over)
2.2      Valg av møteledere (se saksdokument over)
2.3      Valg av referenter (se saksdokument over)
2.4      Valg av protokollunderskrivere (se saksdokument over)
2.5      Valg av tellekorps (se saksdokument over)
2.6      Godkjenning av forretningsorden
2.7      Valg av fullmaktskomité (se saksdokument over)
2.8      Valg av redaksjonskomité for arbeidsplan (se saksdokument over)
2.9      Valg av redaksjonskomité for uttalelser (se saksdokument over)
2.10    Valg av reisefordelingskomité (se saksdokument over)
2.11    Valg av gjestekomité (se saksdokument over)
2.12    Valg av istandsettelseskomité (se saksdokument over)
2.13    Godkjenning av representanter (se saksdokument over)

Sak 3: Årsmelding

3.1      Årsmelding for Juvente 2016
3.2      Kontrollkomiteens innstilling (legges fram på landsmøtet)

Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning

4.1      Regnskap for Juvente 2016
4.2      Revisjonsberetning for Juvente
4.3      Regnskap for Hjelpefondet 2016
4.4      Revisjonsberetning for Hjelpefondet

Sak 5: Uttalelser fra landsmøtet

5.1       Uttalelse: Styrk Folkehelseinstituttet (se saksdokument over)
5.2      Uttalelse: Norge må gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen (se saksdokument over)
5.3      Uttalelse: Prinsipper for narkotikapolitikken (se saksdokument over)

Sak 6: Landsmøteforslag

6.1      Vedtektsendring: Navneendring IOGT (se saksdokument over)
6.2      Vedtektsendring: Medlemsalder (se saksdokument over)
6.3      Vedtektsendring: Åpne opp for yngre medlemmer (se saksdokument over)
6.4      Vedtektsendring: Endre medlemsløftet (se saksdokument over)
6.5      Vedtektsendring: Arbeidsplan/toårsplan (se saksdokument over)
6.6      Vedtektsendring: Landsstyrets representasjon på landsmøtet (se saksdokument over)
6.7      Vedtektsendring: Navneendring landsstyret (se saksdokument over)
6.8      Vedtektsendring: Tidsfrist landsmøteprotokoll (se saksdokument over)
6.9      Vedtektsendring: Mistillit (se saksdokument over)
6.10    Vedtektsendring: Ekstraordinært landsmøte (se saksdokument over)
6.11    Vedtektsendring: Oppfølging av kretser (se saksdokument over)
6.12    Vedtektsendring: Oppfølging av aktivitetslag (se saksdokument over)
6.13    Landsmøteforslag: Kjønnsdelte rom (se saksdokument over)

Sak 7: Arbeidsplan

7.1      Arbeidsplan for Juvente 2017–2019

Sak 8: Kontingent

8.1      Medlemskontingent for Juvente (se saksdokument over)

Sak 9: Budsjett

9.1      Budsjett for 2018 (sammendrag, detaljert budsjett)

Sak 10: Valg

10.1    Landsstyre (se saksdokument over)
10.2    Kontrollkomité (se saksdokument over)
10.3    Økonomi- og administrasjonsutvalg (se saksdokument over)
10.4    Valgkomité (se saksdokument over)
10.5    Revisor (se saksdokument over)

Sak 11: Avslutning