Gon ligger i Larvik, og har gode bademuligheter!

Larvik

Kontaktperson(er)

Larvik Juvente

Leder: Åvar Christiansen

E-post

Larvik Juvente er et lokallag i Juvente. Det dekker Larvik med kommuner rundt. Laget eier hytta Gon.