Ullevål (Oslo 20+)

Kontaktperson(er)

Thomas d’Maar Wessel – Juvente Ullevål

Leder

E-post

Gjertrud Fludal – Juvente Ullevål

Kasserer
41647584
E-post

Stig Johan Berggren – Juvente Ullevål

Sekretær
91795489
E-post

Juvente Ullevål er et lokallag i Oslo. Hovedmålgruppa er medlemmer i 20-årene, og lokallaget har som hovedformål å ha dugnader på Oslo Juventes eiendom Kirkevik på sommerhalvåret, og litt annen aktivitet på vinterhalvåret.