Ullevål (Oslo 20+)

Kontaktperson(er)

Juvente Ullevål

Leder: Thomas d'Maar Wessel

E-post

Juvente Ullevål er et lokallag i Oslo. Hovedmålgruppa er medlemmer i 20-årene, og lokallaget har som hovedformål å ha dugnader på Oslo Juventes eiendom Kirkevik på sommerhalvåret, og litt annen aktivitet på vinterhalvåret.