Lokallag

Når du melder deg inn i Juvente, får du samtidig medlemskap i et lokallag som er i nærheten av deg. Det er lokallagene som arrangerer forskjellige aktiviteter, og alle lagene styrer seg selv.

Her finnes vi!

Her er en liste over alle lokallagene i Juvente:

Er det ikke noe lokallag der du bor? Sjekk her!

Aktiviteter

Det er først og fremst lokallagene som arrangerer aktiviteter for sine medlemmer. Aktivitetene kan være alt fra korte kvelder med kurs, sosialt samvær, aksjoner og så videre, til helgesamlinger hvor man overnatter på skoler og liknende og ukeslange arrangementer i forbindelse med sommerferie, juleferie og så videre. Det er få begrensninger på hva et lokallag faktisk kan gjennomføre.

Årsmøter og styrer

Hvert år er det et møte i lokallaget hvor alle medlemmer kan komme. Her skal styret i laget fortelle medlemmene om året som har gått, både hva slags aktiviteter som har blitt gjennomført og hvordan regnskapet ser ut. Deretter skal man sammen bestemme hva laget skal gjøre neste år, og hvor mye penger man skal bruke på det. Årsmøtet kan også brukes til å ta opp andre saker som medlemmene bryr seg om.

På årsmøtet har man også valg av styret i lokallaget, hvor man bestemmer hvem som er ansvarlig for å få gjennomført det man bestemmer. Styret skal velges av årsmøtet, med andre ord så velges det av medlemmene i laget. Alle medlemmer har også rett til å stille til valg – og det å sitte i et styre er en god måte å være aktiv i laget på.

Starte lokallag selv?

Hvis du ikke bor direkte der det er et lokallag fra før, kan du starte et lokallag i Juvente selv. Det er lett, du får hjelp og penger, og det krever ingen erfaring, verken med styrearbeid eller som medlem i Juvente. Fordelen er selvsagt at du og ungdom i ditt nærmiljø kan begynne å arrangere det dere vil! Ta kontakt med juvente@juvente.no så hjelper vi deg å komme i gang.

Hvordan blir jeg medlem av et lag?

Hvis du ønsker å bli medlem av et lokallag, melder du deg bare inn i Juvente. Du blir da plassert automatisk i det lokallaget der du bor, selv om det er et stykke unna. Hvis du melder ny adresse til Juvente, får du også spørsmål om du vil endre hvilket lokallag du er medlem av.

Hvis du bor veldig langt unna et lokallag, blir du et såkalt «direktemedlem», altså et medlem uten tilknytning til noe som helst lokallag. Fortvil ikke! Du kan selv starte et lag, send mail til juvente@juvente.no så hjelper vi deg.

Selv om du blir automatisk plassert ved innmelding, kan du når som helst endre hvilket lag du skal være medlem av. Du kan også velge å bli såkalt «direktemedlem». Det er derimot ikke lov å være medlem av flere lokallag, men du kan være med i så mange aktivitetslag du vil.