Referater

På denne siden finner du referater og protokoller fra landsmøter og landsstyremøter.

Landsmøter

Landsstyret

Under finner du referater fra landsstyremøtene. Listen oppdateres fortløpende etter hvert møte så snart referatene foreligger. Saker merket med «p-referat» er ført i egne referat som ikke offentliggjøres.

2016

Styremøter

E-postsaker

2015

Styremøter