For foreldre

Slapp av! Det betyr ikke at poden har blitt ansatt i en italiensk fotballklubb eller satser på kriminell løpebane i en mystisk gjeng, snarer tvert i mot…

Å være juventer betyr at din ungdom har tatt et meget klokt valg. Det betyr at han eller hun har sagt nei til alkohol og andre rusmidler, ja til en bedre verden og en bedre ungdomstid, og ja til solidaritets- og fredsarbeid og nei til rasisme. Det er standpunkter det står respekt av!

Avholds = Unormalt eller fanatisk?

Det er viktig å understreke at det å velge å si nei til rusmidler ikke betyr at man er ”unormal” eller sosialt mistilpasset. Det er en misforståelse basert på en feilslutning om at ”alle” ungdommer drikker. Gjennomsnittlig debutalder for alkohol er cirka 15 år i Norge. Av aldersgruppen 15-16-åringer oppgir nærmere 40 % at de ikke har drukket alkohol, og forbruket i gruppen for øvrig er relativt lavt (2,7 liter ren alkohol, tilsvarer 175 øl på et år, eller cirka tre øl i uken) . Selv blant 17-18-åringene er det 15 % som aldri har drukket alkohol. Dersom man ser på hvor mange som oppgir å ha drukket alkohol de siste fire ukene (altså markør for ”sosial drikking”), er det for 15-20-åringer nærmere 40 % som oppgir at de IKKE har drukket.

Det er altså en stor gruppe ungdommer som velger å ikke drikke (eller som drikker svært sjelden), men de færreste markerer dette standpunktet på en veldig tydelig måte. Dermed oppstår misforståelsen om at ”alle” ungdommer drikker. Det gjør de altså ikke. Juventes standpunkt burde altså ikke være veldig kontroversielt, egentlig. Det er altså ikke i sin atferd at våre medlemmer skiller seg ut, men i sin bevissthet rundt temaet og i sin prinsipielle begrunnelse for avhold (solidaritet). Det er altså ingen grunn til å frykte sosial marginalisering eller fanatisme på grunn av medlemskapet i Juvente!

Juventes standpunkter betyr noe

Juvente er en organisasjon hvor ungdom selv bestemmer. Det betyr igjen at Juventes jobb som medlemsorganisasjon er å gjøre det lett for våre medlemmer å lage kule aktiviteter selv, delta i samarbeid både innenfor og utenfor landets grenser, jobbe for våre politiske saker knyttet til fred, rasisme og ruspolitikk, få opplæring og lederansvar i våre forebyggingsprosjekter eller bare være med og se hva som skjer. Foreldres støtte og oppfølging av dette er veldig viktig.

For å ta ett eksempel på betydningen av Juventes standpunkter: Et av Juventes fokusområder er alkoholbruk blant norske ungdommer. Gjennomsnittlig debutalder for alkohol i Norge er ca. 15 år. Gjennom våre ulike prosjekter ønsker Juvente å gjøre noe med dette. Det er en meget sterk sammenheng mellom debutalder og senere forbruk. Her er tall fra Helsedirektoratet, fra en undersøkelse fra 2006:

Fra å starte som 13-åring til å prøve alkohol for første gang som 18 åring er det altså 11,1 liter alkohol man drikker mindre hvert år. Det tilsvarer 721 flasker øl, 144 flasker vin eller 39 flasker sprit, som man IKKE drikker. Hvert år. Det er naturligvis ingen forenklede forklaringer på hvorfor dette blir slik, men du kan lese noe mer om det her.

Støtte til en bedre ungdomstid

Juventes medlemmer har inntatt et avholdsstandpunkt. Selv om ikke alle våre medlemmer blir hos oss gjennom hele ungdomstiden, kan det likevel være svært betydningsfullt at man lykkes med å i det minste utsette debuten noen år for dem som etter hvert melder seg ut. Mange av våre medlemmer holder på avholdsstandpunktet sitt gjennom livet, og poenget er ikke å redusere betydningen av det. Poenget er derimot å formidle at det å følge opp og aktivt støtte valget om bli medlem i Juvente er viktig for ALLE våre medlemmer, uansett hvor langt eller aktivt medlemskapet måtte bli. Her kan man ha stor betydning som foreldre i en prosess som man ofte kan oppleve at man har liten påvirkningsmulighet overfor, og bidra til både ungdomstiden og den videre tilværelsen ikke ødelegges av rusmidler.

Det er viktig at valget de unge har tatt bekreftes av foreldre. IKKE fordi de trenger ”godkjenning”, men fordi anerkjennelse er godt. Dagens ungdommer skal vokse opp i et ungdomsmiljø som gjennomsnittlig drikker minst dobbelt så mye som de miljøene dere som foreldre vokste opp i. Vi håper derfor at dere vil anerkjenne Juvente og aktivt oppmuntre til å fornye medlemskapet og i mange år framover. Juventere har tatt et standpunkt som det kan være tøft å stå for, og støtte fra foresatte gjør det enklere (om ikke nødvendigvis enkelt…).

Vi håper at også DU vil være en støttespiller. Ta gjerne kontakt med oss for mer info!