Grunndokumenter

Juvente har fire viktige grunndokumenter som forteller om hva Juvente er, hva Juvente driver med, hva Juvente skal gjøre i fremtiden og hvordan Juvente skal gjøre det.

Arbeidsplan
Arbeidsplanen til Juvente sier hva Juvente ønsker å arbeide med og hvilke mål Juvente ønsker å oppnå fra det ene landsmøtet til det andre.

Politisk program
Det politiske programmet til Juvente sier hvilke politiske saker og områder Juvente skal fokusere sitt politiske arbeid på.

Vedtekter for Juvente
Vedtektene er Juventes lovverk, og slår fast hvordan Juvente er organisert.

Prinsipprogram
Prinsipprogrammet til Juvente er et dokument som forteller om Juvente sin idé for en bedre verden og hva Juvente kan bidra med for å gjøre den bedre.

Langtidsplan
Er en utarbeidet strategi som blir til en langtidsplan over mål vi skal oppnå.