Prinsipprogram

Juventes prinsipprogram er grunnlaget for hva vi baserer vår strategi- og langtidsplan, vårt politiske program og våre arbeidsplaner på. Dette er verdigrunnlaget vårt. Du kan også laste det ned som PDF ved å trykke her. Hvis du er interessert i det forrige prinsipprogrammet, trykk her.

Vedtatt på Juventes landsmøte i 2014.

Juvente er en solidaritetsorganisasjon med avholdsstandpunkt som er for, av og med ungdom. Alt Juvente gjør skal ha utgangspunkt i vår visjon: En demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Juventes arbeid bygger på:

God ungdomstid

Navnet «Juvente» betyr «ungdomstid». Samfunnet trenger miljøer som gir plass til alle typer uttrykk og tar vare på ungdoms egenverdi. Vårt arbeid skal bidra til å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får mulighet til å vise at de kan, tør og vil ta utfordringer, og der rusmidler blir overflødige.

En demokratisk verden

Demokrati og menneskerettigheter er forutsetninger for en fredelig verden. Juvente skal jobbe for en demokratisk verden der alle har like forutsetninger for personlig utvikling, frihet og deltakelse. Vi mener at ungdom har rett, plikt og vilje til å delta i demokratiet og samfunnsutviklingen.

Menneskeverd og solidaritet

Menneskeverdet krenkes av rusmiddelbruk, likegyldighet, diskriminering, vold og urettferdig fordeling av goder. Juvente mener at alle mennesker er unike og har en uendelig verdi. Vi stiller oss solidarisk med alle de som lider under krig, undertrykkelse, fattigdom og egen eller andres misbruk av rusmidler. Juvente skal støtte opp om arbeid som bidrar til å fremme menneskeverd og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Avholdsideen

I kampen for en bedre verden velger vi å avstå fra alkohol og andre rusmidler. Rusmiddelbruk er en hindring for menneskeverdet ved å skape problemer både for det enkelte individ og for samfunnet som helhet. Juvente skal fremme selvstendige valg og være et alternativ til den dominerende drikkekulturen.