Andre eiendommer

Foten

Juvente eier en tomt ved Foten badeplass i Onsøy i Fredrikstad. Eiendommen består i dag av ca. 15 dekar tomt, hvorav ca. 4 dekar er en slette som i dag benyttes til fritidsaktiviteter for hyttebeboerne og til avgiftsbelagt parkering på badedager. For nærmere informasjon, ta kontakt med eiendomsstyrets leder, Per Janssen, telefon 22 27 76 45/952 14 571.

Kvamshaug

Kvamshaug er ikke ei Juvente-hytte, men eies av IOGT i Bergen, som er voksenorganisasjonen til Juvente. Juventes lokallag i området bruker hytta ofte. Se Kvamshaugs nettsider for mer informasjon.