Rapporter og uttalelser

Her finner du rapporter og uttalelser fra Juvente.

Høringsuttalelser

Se meg! En helhetlig ruspolitikk
Stortinget, 16 oktober 2012

Veileder for rusforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen
Helsedirektoratet, 7. desember 2010

Retningslinjer for Frifond Organisasjon
LNU, 24. februar 2010

Revidering av alkoholloven
Helse- og omsorgsdepartementet, 22. desember 2009

Opphevelse av forbudet mot privat import av alkoholholdig drikk
Helse- og omsorgsdepartementet, 27. februar 2009

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune
Oslo kommune, 29. april 2008

Politiske innspill

Skriftlig innspill til SVs arbeid med statsbudsjettet 2012
SV, 17. februar 2011

Skriftlig innspill til høring om statsbudsjettet 2011
Stortingets Helse- og Omsorgskomité, 18. oktober 2010

Rapporter fra Skjenkekontrollen

Kontrollrapport 2010
Kontrollrapport 2009
Kontrollrapport 2008

Kontrollrapport 2007