Intro image

Kolon setter ungdom i stand til å ta gode valg for seg selv og samfunnet rundt.

Gå til e-læring

Prosjekter > Kolon

Kolon

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Kolon har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Undervisning om rusmidler for ungdom: E-læring

Gå til e-læringjuvente.no/kolon

Juventes e-læringsopplegg Kolon er rettet mot ungdom mellom 13 og 15 år, men er også et nyttig verktøy for andre ungdomsgrupper.  I Kolon kombinerer vi fakta om alkohol og cannabis med videoer, bilder og oppgaver. I den andre delen av opplegget fokuserer vi på det å ta egne valg – kunnskap om hva dette innebærer og refleksjon rundt hva som er det beste valget for enkeltpersonen.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. Med øreplugger kan e-læringen gjennomføres i grupper eller klasser. Det utarbeides for øyeblikket digitalt støttemateriell som skal styrke og utdype ungdoms ruskompetanse.

Ung-til-ung metodikk

Juvente bruker ofte ungdom i sin formidling.  Hovedgrunnen til dette er at vi vet gjennom forskning og egen erfaring at ung-til-ung metodikk er en smart måte å snakke med ungdom om sensitive temaer på. Gjennom Kolon har vi utdannet engasjert ungdom i bruk av ung-til-ung metodikk  for grupper, som kjøres i kombinasjon med e-læringsopplegget. Ungdom fra Juvente kan komme å holde et aktivitetsbasert opplegg hvor ungdom reflekterer rundt alkohol og ruskultur. Dette opplegget bygger på kunnskap og kompetanse fra Fristil prosjektet som Juvente tidligere gjennomførte på ungdomsskoler.

Bestill opplegg om alkohol og rusmidler til ungdomsgrupper

Juvente tilbyr et ferdig opplegg på to timer i etterkant av elæringen, hvor engasjert ungdom fra Juvente kommer inn og bruker ung-til-ung metodikk. Vi anbefaler å både bruke elæring og ung-til-ung eller elæring og våre digitale ressurser for best læringsutbytte. Alle tilbud er gratis og passer for skoleklasser, idrettslag, konfirmantgrupper, ungdomsklubber med mer. Variasjoner av tid og innhold kan avtales.

Alle som ønsker det kan bruke e-læringsopplegget Kolon. Vi ønsker at de som bruker e-læringen på ungdomsgrupper sender en mail og forteller om hvor mange som deltok og hvordan de opplevde det.

Hvordan snakke med ungdom om rus?

Tre tips til hvordan du kan snakke med ungdom om rusmidler.

Les hele artikkelen

Kontaktperson

Iselin Havstein Glover

Prosjektleder
402 36 217
E-post