Intro image

 

Sprint er Juventes lokallagskonkurranse der lokallagene konkurrerer om heder, ære og store premier!

Årets Sprint varer fra 1. juni til 31. august. Lokallagene og aktivitetslagene konkurrerer mot hverandre for å kunne vinne fantastiske premier. I år kan vinnerne velge mellom en filmpakke med projektor eller en standpakke!

Alle lokallag og aktivitetslag konkurrerer mot hverandre. Nytt av året er at det ikke bare konkurreres i å ha mest aktivitet, men lokallagene skal også konkurrere i å ha størst medlemsvekst! Dette betyr altså at det er to ulike måter og vinne på!

I år har Sprint 3 hovedfokus. Det vil altså si at man de ulike månedene kan få ekstra poeng for å gjøre enkelte aktiviteter. I juni gir medieoppslag mer poeng enn til vanlig, i juli er hovedfokus ideologisk aktivitet og i august er hovedfokus «Back to school».

For at aktivitetene dere gjør skal gi poeng må de registreres på aktivitetsoversikten minst 24 timer før aktiviteten finner sted, og i rapporten lokallagene sender inn må det være et bilde fra aktiviteten eller et enkelt styremøtereferat.

Vi ønsker alle lokallag og aktivitetslag lykke til!

Da er det bare en ting som gjenstår å si!

Klar..
Ferdig…
SPRINT!

Dette gir poeng

Aktivitetstype Gir antall poeng
Dags-/kveldsaktivitet 30 poeng  (50 poeng i august) + 1 poeng per deltaker
Aktivitet med minst 2 overnattinger 50 poeng + 1 poeng per deltaker per natt
Aktivitet med 1 overnatting 40 poeng + 1 poeng per deltaker
Styremøte 20 poeng
Medieoppslag 30 poeng (50 i juni)
Vervestand 50 poeng
Starte nytt lokallag 150 poeng
Ideologisk aktivitet 50 poeng (70 poeng i juli) + 1 poeng per deltaker
Aktivitet i samarbeid med nærmiljøet 30 poeng (ekstra)
Skolering 30 poeng (ekstra)

 

Kontaktpersoner

Petter Holstad

Styremedlem
926 96 496
E-post