Kokain fra Colombia

Colombia ligger i nordvestlige sør-Amerika. Landet har alt fra dyp regnskog via høye fjell til strender, og mange turister reiser hit for å oppleve landet. Mens olje og kaffe er offisielle eksportvarer er Colombia også verdens største leverandør av et reisende rusmiddel; kokain.

Kokain lages av bladene på koka-busken, som vokser i Sør-Amerika. Ren kokain er et hvitt pulver. Renhetsgraden variererer, selv om stoffet er veldig dyrt. Litt over 2 % av ungdom i Norge har noensinne prøvd kokain.

Mer enn to tredjedeler av verdens kokain kommer fra Colombia. FN argumenterer for at de landene hvor kokainen ender opp, særlig ulike land i Europa, burde hjelpe Colombia med å bekjempe produksjonen, fordi brukerlandene også har et ansvar for produksjonen. Til tross for stor innsats fra myndighetene for å begrense dyrkingen stiger produksjonen noe, men på verdensbasis er det lite endringer i etterspørselen.

Produksjonen av koka-busker legger beslag på store jordbruksarealer, noe som fører til sult i enkelte områder. Samtidig er det for mange bønder den eneste måten de kan livnære seg på, da de ikke tjener nok penger på å dyrke annet. I tillegg er bønder under stort press fra narkotika-kartellene som vil spre produksjonen mest mulig for å unngå å bli oppdaget av myndighetene.

Kokainproduksjonen i Colombia er tett koblet til store narkotika-karteller som driver omfattende kriminell virksomhet. Særlig russisk, italiensk og amerikansk mafia er involvert. Verdien av eksporten er anslått til svimlende 3.000 milliarder kroner! Men av alle disse pengene blir kun 1% igjen i Colombia, og kun en liten del av dette igjen går til koka-bøndene. Det er de kriminelle organisasjonene som blir rike av kokain-produksjonen.

I tillegg til annen kriminell virksomhet drives det stadig mer dyrking av koka-busker innenfor grensene av nasjonalparker, noe som skader regnskog og andre ømtålelige områder.

Hva slags verden vil du ha?

Vite mer? Sjekk http://shdir.no/rusmidler/fakta_om_rusmidler/fakta_om_narkotika/

Kilder:

Av Kjetil Vesteraas, daglig leder i Juvente.