For foreldre

Misforståelser og fakta om ungdom og rus

I denne artiklen retter daglig leder og cand.ed. Kjetil Vesteraas op flere misforståelser om ungdom og rus.

Utsettelse av debutalder, å lære å la være

Som forelder ivaretar man en svært viktig funksjon i forhold til ungdoms russosialisering. Selv om man ofte ikke tror det selv, er foreldre en av de viktigste risiko- eller beskyttelsesfaktorene i forhold til ungdoms alkoholvaner.