Landbruksminister på jordet

, skrevet av Juvente

Dette innlegget sto på trykk i Nationen i dag.

Det finnes gode grunner til å være kritisk til landbruksministerens forslag. Den viktigste grunnen er at å omgå Vinmonopolets alkoholmonopol kan være spikeren i kista for den norske polordningen. Gårdssalg vil neppe føre til en stor økning i alkoholproblemer, men det samme kan ikke sies om polets død.

Den norske vinmonopolordningen er unik. På den ene siden er Vinmonopolet norgesmester i å hindre alkoholsalg til mindreårige, og ordningen i seg selv bidrar til at Norge er blant landene i Europa med lavest alkoholforbruk og færrest alkoholrelaterte problemer. På den annen side er polet en spesialforretning med god fagkunnskap og et bredt vareutvalg. Polet er desentralisert, og gir et tilbud som det neppe ville vært mulig for private aktører å opprettholde utenfor de store byene.

Brekk viser omsorg for norske alkoholprodusenter, men har nok brukt for lite tid på å bekymre seg for EFTA og den internasjonale spritindustrien. I Brüssel er alkoholindustrien tungt etablert med godt betalte lobbyister, som ikke venter på annet enn en mulighet til å bryte ned den norske vinmonopolordningen. Brekks forslag vil gi dem den muligheten.

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å likebehandle markedsaktører. Vi fikk tillatelse til å opprettholde Vinmonopolet under forutsetning av at ordningen var konsekvent – ingen varer med over 4,7 volumprosent alkohol skal selges utenfor polet. Helse- og omsorgsdepartementet har forstått denne balansegangen, og har foreslått et kompromiss, nemlig å tillate gårdssalg for varer inntil 4,7 volumprosent.

Det er ikke eplebøndene i Hardanger som utgjør det store problemet, men spritlobbyistene i Brüssel. Hvis Brekk i tospann med Trond Giske får gjennomslag for forslaget sitt, vil det ikke ta lang tid før spritindustrien klager Norge inn for EFTA-domstolen. Da er det lite sannsynlig at Norge vinner og får lov til å beholde polet. Det betyr at vi mister et av våre mest populære og effektive virkemidler for å forebygge alkoholproblemer. Det vil vel ikke Brekk?