Ungdoms alkoholforbruk synker som en stein

, skrevet av Juvente

I Helsedirektoratets undersøkelse svarer tre av fire at de prøver å unngå å drikke så mye alkohol at de mister kontrollen. De fleste unge svarer også at de i liten grad opplever det som et problem å si nei til alkohol på fester.

– Dette er en veldig positiv trend som vi har sett de siste årene. Det betyr at veldig mange ungdommer kommer til å slippe unna alkoholrelaterte problemer som vold, ulykker og krangling, sier Rogne.

Han mener det er på tide å begynne å se på fyll som et voksenproblem.

– Det er ikke ungdommer som skaper mest problemer i drita tilstand. Det er de voksne. Foreldregenerasjonen og de unge voksne drikker mye mer enn før. De som nå har det største alkoholforbruket er de som var 14-15 år da rusbrusen kom i butikkene. Kanskje svinger nå pendelen den andre veien, at ungdom velger å drikke mindre som en reaksjon mot voksenfylla. Det er ikke like kult å drikke seg full når mora di gjør det samme, sier Rogne.

Innvandrerungdom
Det er uansett innvandrerungdom som kan ta æren for størstedelen av fyllereduksjonen. Spesielt gjelder dette muslimer, som drikker lite eller ingenting, og påvirker ungdommer i sin omgangskrets til å gjøre det samme.

– Flere store undersøkelser i Oslo bekrefter at de som bor i områder med mye innvandrerungdom drikker mindre, sier Rogne, som samtidig påpeker at dette er en gledelig nasjonal trend.