Statsbudsjettet 2011: Dyrere sprit, dårligere forebygging

, skrevet av Juvente

5 % høyere alkoholavgifter

Regjeringen foreslår å øke alkoholavgiftene med fem prosent. Dette er den første reelle avgiftsøkningen på alkohol siden 2003.

– Dette er supert. Fylla og problemene knyttet til den har økt år for år. Nå var det på høy tid at alkoholavgiftene fulgte etter. Regjeringen tar tak i fylla med denne avgiftsøkningen. Kombinert med kortere skjenketid, kommer dette til å bidra til mindre vold og alkoholrelaterte problemer, sier Adrian Farner Rogne, leder i Juvente.

Grensehandelen har de siste årene ligget på ca 5 % av alkoholforbruket i Norge. Juvente mener det er liten grunn til å frykte grensehandelen med denne økningen i alkoholavgiftene.

Usikkert for forebygging

I statsbudsjettet sender Helse- og omsorgsdepartementet tydelige signaler om at frivillige organisasjoner ikke skal drive rusforebygging i skolen. Problemet er at skolene er ikke tilstrekkelige kompetente i forhold til å gjøre dette selv.

– Det er svært problematisk at de miljøene med kompetanse og ressurser på rusfeltet ikke lenger skal ha adgang i klasserommet, sier Rogne.

– Ingenting ville være bedre enn at skolene selv var i stand til å drive målrettet, kvalitetssikret og langsiktig forebyggingsarbeid for elever med ulike forutsetninger. Problemet er at forebygging er et fagfelt, og skolen har i dag ikke kompetanse til å drive dette arbeidet systematisk.