Noe for deg? Juvente søker supervikar til superjobb!

, skrevet av Juvente

Vi trenger derfor en vikar i full tid for ham i fra da og fram til 1. april, med mulig tilbud om fast ansettelse etter endt vikariat. Juvente trenger en som kan bidra til å skape liv, røre og aktivitet i lagene og samtidig holde orden på ting og tang på forbundskontoret. Dette er virkelig en kjempespennende jobb med mange muligheter!

Arbeidsoppgaver

Aktivitetssekretær er hovedansvarlig for kontakt med og oppfølging av medlemmer, lokale lag og kretser. Aktivitetssekretær har, i samarbeid med forbundsstyret, ansvaret for nyrekruttering til organisasjonen og hovedansvar for oppfølging av medlemsregister og dokumentasjon knyttet til myndigheter. Aktivitetssekretær har ansvaret for å inspirere lag og kretser til å utvikle nyskapende og spennende aktiviteter lokalt. Aktivitetssekretær håndterer i mange sammenhenger Forbundskontorets rolle i gjennomføringen av sentrale arrangement i organisasjonen. Avhengig av arbeidskapasiteten på kontoret må noe reisevirksomhet påregnes. Arbeidsoppgavene vil til enhver tid variere avhengig organisasjonens behov.

Kvalifikasjoner

Du som søker bør ha videregående utdanning og erfaring fra organisasjonsarbeid. Du bør helst være mellom 19 og 25 år. Videre bør du være vant til teamarbeid, ha ordenssans og være systematisk. Arbeidspresset i Juvente er i perioder stort, og søker må være i stand til å prioritere mellom viktige oppgaver. Søker bør ha god kjennskap til bruk av dataverktøy da en del av arbeidsoppgavene innebærer oppdatering av nettsider, kontroll med medlemsregister m.m. Det er ønskelig at søker har bakgrunn fra Juvente/ avholdsbevegelsen. Det forventes at den som ansettes er, eller blir, medlem av Juvente.

Lønn

Stillingen er plassert i statens stillingskode 1063, førstesekretær, lønnsramme 10. Ansatte i Juvente har egen grunnavtale og ansiennitetsberegning. Stillingen er et vikariat i 100% fram til 1. april, med mulighet for fast ansettelse etter endt vikariat. Stillingen har base ved Juventes forbundskontor i Torggata 1 i Oslo.

Søknad

Formell søknad med vitnemål, referanser og attester sendes daglig leder i Juvente pr. post eller e-post innen 01.11.10. Oppstartsdato før 1. desember. Adr: Postboks 8908 Youngstorget, 0028 Oslo. E-post: juvente@juvente.no
For mer informasjon kontakt daglig leder Kjetil Vesteraas på 23 21 45 65, eller aktivitetssekretær Martin Løvlien på 23 21 45 55.