Arbeiderpartiet vingler om skjenking

, skrevet av Juvente

– Stoltenberg bommer hvis han tror skjenkekutt er upopulært, sier Juvente-leder Adrian Farner Rogne (22). Han viser til en undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Actis, der 7 av 10 svarte at de syntes skjenkestedene godt kunne stenge kl. 02 eller tidligere.

Helt siden regjeringen foreslo å redusere skjenketidene i 2009 har utelivsnæringen protestert høylytt og jobbet hardt for å stoppe forslaget.

Samtidig har mange byer som selv kuttet skjenketidene opplevd en dramatisk reduksjon i utelivsvold. I Trondheim ble volden redusert med over 30 prosent. Politiet i Trondheim er tydelige på at dette i hovedsak skyldes kortere skjenketider. I Hamar gikk volden ned med 50 prosent etter at skjenketidene ble redusert med halvannen time.

– Dersom det stemmer at Regjerinen vurderer å trekke tilbake forslaget om innskrenka skjenketid, er det tydelig at utelivsbransjens lobbyister har mye innflytelse i regjeringskontorene, og da synes jeg det er synd at Regjeringen lytter mer til dem enn til kommunene som faktisk har gjennomført skjenkekutt, sier Rogne.