Dårlig skjenkekontroll er en stor svakhet

, skrevet av Juvente

En fersk gjennomgang av norsk alkoholpolitikk viser to store mangler. Skjenkekontrollene er dårlige, og helsepersonell snakker lite med pasienter om alkohol.

– Her må myndighetene skjerpe seg, mener Adrian Farner Rogne (22), leder i ungdomsorganisasjonen Juvente.

Les hele rapporten her!

– Enkelt å fikse

I forbindelse med 50-årsjubileet til Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS), offentliggjorde instituttet i dag en gjennomgang av norsk alkoholpolitikk.

På to områder kan vi i følge forskerne ha mye å hente for å begrense alkoholrelaterte skader: bedre håndheving av skjenkebestemmelsene og bruk av kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten.

Juvente-lederen mener dette er problemer myndighetene lett kan ta tak i, og som vil føre til store reduksjoner i alkoholrelaterte problemer.

– Helse- og omsorgsministeren bør lese denne rapporten. I dag avdekker kontrollene veldig få lovbrudd. Overskjenking og alkoholsalg til mindreårige skjer ofte, men får sjelden konsekvenser. Dette kan reduseres gjennom flere og bedre kontroller, og ved å faktisk inndra bevillinger når alkoholloven brytes. Norge har mye å tjene på bedre skjenkekontroll, sier han.

– Det er også synd at regjeringen vingler i forhold til skjenketider. Kortere skjenketid og bedre kontroll er enkelt å gjennomføre.

Kunnskap mangler

Juvente er også bekymret over svakhetene i helsevesenet som beskrives i rapporten.

– Her har regjeringen en jobb å gjøre. Mange i primærhelsetjenesten vet ikke hvordan man kan snakke med pasienter om alkohol. Helse- og omsorgsdepartementet må sørge for at fastleger og helsepersonell får den opplæringen, sier Rogne.