Reisebrev fra Brussel

, skrevet av Juvente

Som representant fra Active – Juventes europeiske paraplyorganisajon – var jeg invitert til å holde et foredrag om alkoholsalg til mindreårige og behovet for kontroll av butikker og skjenkesteder. I mange europeiske land finnes det ikke noen kontroll av de som selger alkohol, og flere forskningsrapporter og kjøpsforsøk som Active har gjort viser at aldersgransene ofte brytes.

Forumet

Forumet ble opprettet av EU-kommisjonen (EUs regjering) i 2007. I forumet sitter representanter fra mange ulike organisasjoner. På lista over medlemmer finner vi organisasjoner som Eurocare (Actis i Europa), den europeiske Legeforeningen, og den europeiske paraplyorganisasjonen for arbeid med hjemløse. Samtidig er også alkoholindustrien tungt representert i forumet. I salen sitter blant annet The Brewers of Europe og European Spirits organization.

Det er vanskelig å jobbe med alkoholpolitikk I EU. Alkoholindustrien er mektige, og har mange lobbyister og allierte. I tillegg blir alkoholpolitikk i stor grad sett på som nærings- og landbrukspolitikk, og ikke helse- og sosialpolitikk, som vi er vant til i Norge. Det betyr at hensynet til næringen som regel veier tyngst, og at det er vanskelig å innføre reguleringer av alkoholmarkedet.

Møtet

Møtet på fredag bar preg av å være en stillingskrig. Mange temaer ble tatt opp, men organisasjonene og industrien satt på hver sin side av bordet og kranglet. Det er kanskje ikke så rart når de som står for problemet, nemlig alkoholindustrien, også sitter ved bordet når man skal diskutere løsningene.

Et annet problem er at de mest effektive virkemidlene mot alkoholproblemer er reguleringer av pris og tilgjengelighet, samtidig som industrien driver lobbyvirksom het mot- og effektivt blokkerer alle forslag til reguleringer. Samtidig driver de sine egne kampanjer mot fyllekjøring og ”uansvarlig drikking” for å fremstå som ansvarlige. Organisasjonene på sin side, påpeker hele tiden at alkoholindustriens kampanjer ikke fungerer og at man trenger reguleringer.

Presentasjonen

I presentasjonen min (som maks kunne vare i 7 minutter) gikk jeg gjennom forskning fra ulike land der man har testet om butikkene overholdt aldersgrensene, og kontroller gjennomført av ulike Active-organisasjoner. Derettet deltok jeg i en paneldiskusjon med blant annet den polske bryggeriforeningen, den britiske øl- og pubforeningen og det svenske politiet.

I diskusjonen mente folkene fra industrien at de selv kunne sørge for å overholde aldersgrensene, og at det ikke var noe man trengte å kontrollere, mens jeg understreket behovet for kontroller. I tillegg påpekte jeg at vi ikke ser på det som vår jobb å kontrollere butikkene – det er kommunenes og myndighetenes jobb, men de gjør den så dårlig at vi må steppe inn. Jeg følte at jeg fikk inn noen gode retoriske poenger.

Det var en veldig spennende og lærerik tur, og det var interessant å bli bedre kjent med EU-systemet og hvordan ting fungerer der i praksis. Tusen takk til Maik Duennbier, Kristina Sperkova, Anders Ulstein, Mariann Skar og Jan Peloza for masse hjelp. Og til alle som kjenner henne: Gaffe var også der, og hun hilser.