Rødgrønne løftebrudd for rusfeltet

, skrevet av Juvente

Dette innlegget sto på trykk i Vårt Land i dag.

I festtaler og valgtaler sies det mye fint. «Arbeiderpartiet må løfte rusomsorgen,» sa AP-nestleder Helga Pedersen i sin tale på Arbeiderpartiets landsmøte. «Vi skal gjennomføre et rusløft som merkes for de menneskene det gjelder.» Samtidig lovet hun bedre skjenkekontroll og en ansvarlig alkoholpolitikk.

Fyr og flamme

Senere gikk helseministeren og justisministeren ut med forslaget om å kutte skjenketidene. De så på skjenkekutt som en vinnersak før stortingsvalget, og det med god grunn. Flere spørreundersøkelser har vist at mellom 60 og 70 prosent av folket vil ha skjenketid begrenset fram til klokka 02. De fleste kommunene som har kuttet skjenketiden en time eller mer kan vise til mellom 20 og 70 prosent nedgang i volden.

Vi som jobber med å forebygge og behandle rusproblemer var i fyr og flamme. Endelig fikk vi en regjering som våget å føre en tøff forebyggingspolitikk, og som ville gjøre en skikkelig innsats for dem som sliter med rus. Vi ser at det er en klar sammenheng mellom mangelen på forebyggende politikk, flatfylla i utelivet, og behovet for behandlingsplasser i rusomsorgen.

Skamme seg

Den lovede opptrappingen på rusfeltet har vi sett lite til. På fem år er rusfeltet tilført en milliard kroner. Til sammenligning tilførte opptrappingsplanen for psykisk helse dette feltet ni milliarder kroner over ti år. Én milliard er selvfølgelig bedre enn ingen milliard, men det er allikevel tydelig at mennesker som sliter med rus stadig står langt ned på lista når helsemilliardene skal fordeles. Bjarne Håkon Hanssen sa som helseminister at «politikere kan skamme seg over rusomsorgen». Vi er fortsatt enige med ham i det.

Da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte Stortinget på onsdag presenterte hun Hanssens og Storbergets vinnersak som en tapersak. Regjeringen tør ikke å kutte skjenketidene før kommunevalget, og utsetter saken på ubestemt tid.

Overskjenking

NRK Brennpunkts innslag om overskjenking tirsdag 23.11 viste et stort behov for bedre kontroll av skjenkestedene for å hindre overskjenking og vold. For over ett år siden sendte regjeringen ut et forslag om skjenkekontroll som innebærer at kommunene kunne inndra bevillinger på stedet. Juvente skrev i sitt svar at regjeringen bommer på problemet, og heller burde bedre kvaliteten på kontrollene, og sørge for at utesteder som bryter loven faktisk får en straff. Siden har vi ikke hørt noe mer om den saken.

Regjeringen har feiget ut på skjenketider, systematisk nedprioritert rusomsorg, og brukt et år på å behandle et forslag om bedre skjenkekontroll. Vi håper de tar til vettet etter kommunevalget.