Årsmøtetid!

, skrevet av Juvente

Januar og februar er årsmøtetid for lokallag over hele landet, og det er ikke lenge til. Det skal velges nytt styre og planene for det nye året skal legges. Aktivitetsansvarlig i forbundsstyret Amanda Rose Stratford Gamst, oppfordrer til å starte planleggingen av årsmøtet allerede nå for å få en skikkelig pangstart på aktiviteten i 2011.

– Finn dato og sted så fort som mulig og inviter alle lagsmedlemmene med en gang, sier Amanda.

Hvorfor planlegge årsmøte nå?

Det er viktig at årsmøtene i lagene arrangeres tidlig på året, så nye styrer kommer fort i gang.

– Nå i julestria er det lett å tenke at man på nyåret vil ha tid til alt det man ikke har tid til nå, det resulterer ofte i at mange lokallag utsetter å planlegge årsmøte til over jul. Det er ofte mye som skjer på nyåret, så da går det lett galt. Bli med på å skape en ny trend og planlegge årsmøtet NÅ!

I Juvente er året lagt opp sånn at lokallagene har årsmøter i januar og februar, mens kretsene hovedsakelig har årsmøter i mars og april. Det er sånn for at lokallagene skal kunne velge representanter til kretsårsmøtet.

Jo før jo bedre!

På årsmøtet skal det nye året planlegges. Det skal lages budsjett og planer, og mål for året skal settes.

– Jeg oppfordrer lagene til å lage en aktivitetsplan for hele året. Å ha planene klare tidlig gjør det lettere for alle. Medlemmene kan sette av datoene for de ulike aktivitetene som skal skje i løpet av året, styret kan forberede seg i god tid og fordele oppgaver tidlig. Det er også ganske motiverende å lage en sånn plan, mener Amanda.

Hvordan?

Lurer du på hvordan du lager et årsmøte og hva man skal gjøre? Sjekk ressursbanken!

Husk at et lokallag må ha årsmøte en gang hvert år for å være et gyldig lokallag. Det betyr at selv om dere har årsmøte for 2010 i desember, må dere allikevel ha et nytt årsmøte i 2011.