Vil du bli MOTIV-redaktør?

, skrevet av Juvente

MOTIV er Juventes medlemsblad, og sendes ut til alle medlemmer. Nåværende redaktør, Stian Seland, går av den 1. januar 2011, etter to og et halvt år i redaktørstolen.

Hva gjør en redaktør?

Redaktøren har ansvar for utgivelsen av MOTIV, og nedsetter selv en egen redaksjon. Redaktøren (eller noen fra redaksjonen) har fast møterett på forbundsstyremøtene.

Redaktøroppgaven er ikke en betalt jobb, men et tillitsverv og en viktig oppgave i Juvente. MOTIV er en av de viktigste kommunikasjonskanalene fra Juvente, ut til medlemmene. Redaktøren får nyttige erfaringer, og mottar mye cred og hyllest fra medlemmer og tillitsvalgte.

Hvem kan bli redaktør?

Alle medlemmer av Juvente kan søke om å bli redaktør, men det er en fordel om du:

  • Kjenner organisasjonen godt
  • Er glad i (og flink til) å skrive, ta bilder, redigere tekst og andre redaktørting
  • Kan lede, engasjere og inspirere redaksjonen til å gjøre en god innsats
  • Har energi til å jobbe hardt og lenge med utgaver, og bli ferdig til deadline

Hvordan velges redaktøren?

  1. Hvis du vil bli redaktør, må du sende en søknad og informasjon om deg selv til adrian@juvente.no. Søknadsfrist er den 20. desember.
  2. Når søknadene har kommet inn, lager valgkomiteen en innstillingpå hvem de anbefaler som redaktør.
  3. Til slutt velger forbundsstyret redaktør på bakgrunn av valgkomiteens innstilling.

Spørsmål?

Ta kontakt med:

Forbundsleder Adrian Farner Rogne på 928 21 610 eller adrian@juvente.no
MOTIV-redaktør Stian Seland på 466 63 900 eller stian@juvente.no