Har du lyst til å jobbe i Fristil?

, skrevet av Juvente

Arbeidsoppgaver
Jobben som Fristil-sekretær handler i stor grad om kontakt med lederne og de Fristil-ansvarlige i kretsene. Lederopplæring og lederoppfølging, sammen med administrasjon av Opplevelse og kontakt med studieforbund, er viktige kjerneoppgaver. Den vi søker blir en del av teamet som driver Fristil. Du vil derfor også kunne få oppgaver knyttet til arbeidet med kontakt med skoler og kommuner, samt andre administrative oppgaver på Juventekontoret.

Arbeidsoppgaver
Jobben som Fristil-sekretær handler i stor grad om kontakt med lederne og de Fristil-ansvarlige i kretsene. Lederopplæring og lederoppfølging, sammen med administrasjon av Opplevelse og kontakt med studieforbund, er viktige kjerneoppgaver. Den vi søker blir en del av teamet som driver Fristil. Du vil derfor også kunne få oppgaver knyttet til arbeidet med kontakt med skoler og kommuner, samt andre administrative oppgaver på Juventekontoret.

Kvalifikasjon
Fristil-sekretæren må kunne motivere, engasjere og kommunisere med ungdom i aldersgruppa 14 – 20 år. I arbeidet benyttes ulike kommunikasjonsformer som telefon, e-post og chat. Du bør trives med å arbeide med en datamaskin og kunne bruke vanlige kontorprogrammer. Dessuten bør du trives med å snakke i telefonen. Du må kunne arbeide selvstendig og systematisk og til tider takle høyt arbeidspress i et hektisk og åpent kontorlandskap. Serviceinnstilling, fleksibilitet, løsningsfokus, en positiv innstilling og evne til samarbeid både med ungdom og voksne er viktig. Det er også en fordel om du har IT-kompetanse utover det som er nevnt over.

At du som person er egnet til arbeidet vil bli vektlagt ved ansettelse. Kjennskap til Fristil og medlemskap i Juvente er en forutsetning for stillingen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til samtale før eventuell ansettelse. Stillingen består av en del selvstendig arbeid, det er en fordel å ha fullført videregående utdanning og kanskje ha noe arbeidserfaring i tillegg.

Lønn
Stillinga er plassert i stillingskode 90.201.1070, sekretær. Stillingen er fast med ordinær 6 måneders prøvetid.

Arbeidssted
Stillingen er en del av prosjektet Fristil som drives av ungdomsorganisasjonen Juvente. Arbeidsstedet er Torggata 1, Oslo. Noe reisevirksomhet og helgearbeid må påregnes. Ansatte i Juvente har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09.00 og 15.00. Ansatte har egen
grunnavtale og ansiennitetsberegning. Stillingene følger statens stillingskoder.

Søknad med referanser og CV sendes til camilla@juvente.no innen 18.januar 2011. Søkere kan bli forespurt om å ettersende vitnemål og attester og forventes å kunne starte ganske snart.