Søk penger fra Frifond stem!

, skrevet av Espen Willersrud

Tirsdag 1.februar lanserte LNU (Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner) en ny støtteordning, Frifond stem, som skal skape økt valgdeltakelse og engasjement blant ungdom i lokalvalget.

En organisasjon eller gruppe – for eksempel et lokallag i Juvente –  kan få opp til 50.000 kr til å gjennomføre aktivitet i forbindelse med valget.

Aktivitet lokalt i kommunene

Aktiviteten må være partipolitisk nøytral, være basert på frivillig innsats av ungdom og må skje lokalt i kommunen til søkeren.

Les mer om retningslinjene for Frifond stem!

Dialogmøter mellom ungdom og politikere, debatter, kurs, opptrykk av plakater, konserter, teater og film om valget, er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. Her er det bare kreativiteten som setter grenser.

  • søkergruppen (lokallaget) må bestå av minimum tre personer.
  • minimum 1/3 av gruppens medlemmer/tiltakets deltakere må være yngre enn 26 år.
  • søkergruppen må arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.
  • gruppen skal ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet.
  • gruppen gjennomfører aktiviteten basert på frivillig innsats og organisatorene/deltagerne kan ikke honoreres av de søkte midlene.
  • tiltaket må være partipolitisk uavhengig.
  • maks søknadssum pr tiltak/lokallag er 50.000 kroner.

Første søknadsfrist for Frifond stem er allerede 1. mars. Deretter vil det være nye søknadsfrister den 1. i hver måned frem mot valget i september.

Et hett tips

Lørdag 29. januar i år arrangerte Actis i Møre og Romsdal sammen med Juvente et kurs i ruspolitikk for ungdomspolitikere. 20 ungdomspolitikerne fra ulike partier lærte om alkohol- og narkotikapolitikk og konkurrerte om å kunne mest om temaet i en quiz.

Skolevalgene handler ofte om alkoholpolitikk, og mange ungdomspolitikere scorer høyt på å ønske billigere og mer tilgjengelig alkohol og lavere aldersgrenser. Noen bør fortelle dem hvordan alkoholpolitikken funker og gi dem gode argumenter for hvorfor for eksempel aldersgrenser og avgifter er viktig. Kan vi i Juvente bruke denne støtteordningen og ta på oss jobben med å lære dem opp?

Hva med å arrangere kurs for ungdomspolitikere før skolevalgdebattene starter for fullt?