Alkohol dreper flere enn HIV/AIDS

, skrevet av Espen Willersrud

Les om rapporten på WHOs nettsider.

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) skyldes rundt 4 % av dødsfallene i verden alkoholbruk. Blant menn står alkoholbruk for 6,2% av dødsfallene, og i Russland tar alkohol livet av hver femte mann. Til sammenligning tar HIV/AIDS livet av rundt 2 millioner mennesker årlig.

Alkohol dreper i stor grad ungdom. 9 % av alle dødsfall blant ungdom mellom 15 og 29 år skyldes alkohol – i hovedsak alkoholrelaterte ulykker og vold.

– Slå alarm

– Regjeringen må begynne å ta alkoholproblemene i verden på alvor, sier Adrian Farner Rogne (22), leder i Juvente. Han savner norske helsemyndigheter i den internasjonale alkoholpolitiske debatten.

– Norske myndigheter gjør en stor innsats internasjonalt når det gjelder HIV/AIDS og andre sykdommer, men Helseministeren må også komme seg ut i verden og argumentere for en restriktiv alkoholpolitikk. Alkohol er i ferd med å overta som den største globale risikofaktoren for dårlig helse og tidlig død. Det er på tide å slå alarm, sier Rogne.

Svak alkoholpolitikk

Alkoholproblemer rammer hardest i fattige land uten sosiale sikkerhetsnett. Sosiale problemer, vold, fattigdom og alkoholbruk henger tett sammen og skaper store problemer for elkeltpersoner, familier og samfunn.

WHO-rapporten påpeker at svak eller manglende alkoholpolitikk i mange land fører til et høyt forbruk og mange dødsfall. WHO anbefaler medlemslandene å innføre alkoholavgifter, redusere antall salgs- og skjenkesteder, innføre aldersgrenser, og håndheve promillegrenser for å bekjempe helseproblemene knyttet til alkoholbruk.