Hvorfor drikker du ikke?

, skrevet av Espen Willersrud

De fem avholdsorganisasjonene Juvente, DNT, og IOGT fra Norge, og IOGT-NTO og Blå Bandet fra Sverige har starta et felles prosjekt kalt Avholdsprosjektet. Målet med prosjektet er å finne ut om avholdsstandpunktet har noe for seg i vår tid.

Mange av avholdsorganisasjonene har en ideologi og et standpunkt som stammer fra 1800-og tidlig 1900-tall. I dag ser samfunnet veldig annerledes ut, og kanskje bør vi begrunne avholdsstandpunktet vårt annerledes?

Vi skal rett og slett finne nye, moderne begrunnelser for avholdsstandpunktet, og finne ut hvordan vi kan gjøre det til et moderne, populært og kult standpunkt.

Diskuteres ikke

Som medlem av Juvente – hvor ofte har du vært med på en skikkelig diskusjon om avhold?

Avholdsorganisasjonene har ofte diskusjoner og uttalelser om alkohol- og narkotikapolitikk, forebygging, behandling og andre områder knyttet til rusmidler. Av en eller annen grunn diskuterer vi sjelden selve avholdsstandpunktet – det som faktisk skiller oss fra andre organisasjoner.

Spennende

Juventes forbundsleder Adrian Farner Rogne sitter i gruppa som driver avholdsprosjektet. – Det er skikkelig spennende å være med på. For første gang siden jeg ble medlem i Juvente i 2002 diskuterer jeg faktisk avholdsstandpunktet, forteller han. – På forrige møte som var i København, der vi gikk gjennom forskning på avhold – hvem er avholdsfolka? Hvorfor drikker de ikke? Hvordan kan vi nå ut til de som bare drikker littegrann? Hvilken rolle spiller alkohol i dagens samfunn? Spiller det noen rolle for andre mennesker at noen ikke drikker?

– Vi har store planer for tiden fremover. Vi skal tenke store tanker om ideologi, og involvere både forskere og grasrota i våre egne organisasjoner i arbeidet, sier Adrian ivrig.

Du kan hjelpe til!

Nå i oppstarten trenger prosjektet litt hjelp fra deg. Vi skal se på ulike begrunnelser for avholdsstandpunktet, og har lyst til å samle inn begrunnelser fra medlemmer i organisasjonene.

Vi håper derfor at du kan tenke deg litt om, og deretter svare på dette spørsmålet:

Hvorfor drikker du ikke?

Post svaret ditt på Juventes Facebook-side!