Har trukket seg fra styret

, skrevet av Juvente

I forkant av forbundsstyremøtet forrige helg ga styremedlem Anders Rolland Jacobsen beskjed om at han ønsket å trekke seg fra sitt verv i Juventes forbundsstyre.

– Grunnen er at jeg føler at jeg ikke har tid og kapasitet til å fortsette i styret i kombinasjon med jobb og andre plikter, og at jeg derfor ikke kan tilføre forbundsstyret så mye som jeg skulle ønske. Sånn som situasjonen er nå vil jeg heller bruke tiden jeg har på arbeid lokalt og i Hordaland krets, der jeg tror jeg kan gjøre større nytte for meg, forklarer han.

Forbundsstyret uttrykte på møtet forståelse for Anders’ valg, og takket for innsatsen hans i styret siden han ble valgt i august 2009.

1. varamedlem Martin Bakke Hermansen rykker opp som fast styremedlem med stemmerett i alle saker.