Innkalling til landsmøte!

, skrevet av Juvente

I henhold til vedtektene innkalles med dette til Juventes 10. ordinære landsmøte, 25.-31. juli på Strandheim leirsted i Røyken kommune.

Frister

Saker som skal behandles av landsmøtet må være forbundsstyret i hende minst tre måneder før landsmøtet, altså 25. april.

Sakspapirene kommer til å bli sendt ut senest seks uker før møtet.

Representasjon

Representasjonen på landsmøtet følger av Forbundslovens paragraf 13:
Lag og kretser som har rapportert forskriftsmessig til forbundet har rett til å bli representert på landsmøtet.

Representasjon bestemmes etter en av to grupper
Lag som er gjenopptatt eller stiftet etter årsskiftet landsmøteåret, kretslag, kretser samt lag og kretslag med under 10 betalende medlemmer ved årsskiftet landsmøteåret får 2 representanter.

Lag og kretslag med mellom 10 og 30 betalende medlemmer ved årsskiftet landsmøteåret får 3 representanter. Lag og kretslag med mer enn 30 betalende medlemmer ved årsskiftet landsmøteåret får i tillegg på 1 representant pr begynte 30 betalende medlem ved årsskifte landsmøteåret.

Forbundsstyrets 9 medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt ved valg og behandling av egne meldinger og regnskap. Alle medlemmer av forbundet har tale og forlagsrett på landsmøtet.

Du kan undersøke medlemslista i medlemssystemet, eller kontakte Juvente sentralt dersom du er usikker på hvor mange representanter ditt lag eller din krets kan sende.

Foreløpig saksliste

1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsmeldinger
4. Regnskap
5. Resolusjoner
6. Vedtekter
7. Landsmøteforslag
8. Arbeidsplan for kommende periode
9. Fastsetting av kontingent og langtidsbudsjett for 2010 og 2011
10. Politisk program
11. Valg
12. Avslutning

Påmelding til landsmøtet skjer her, uavhengig om du skal være med som delegat eller ikke. Lagene og kretsene vil senere bli bedt om å sendte inn fullmaktsskjema, med oversikt over det valgte delegatene.