Vellykka basic og årsmøte i nord

, skrevet av Juvente

Forrige helga var over 20 deltakere og en stor ledergjeng samla på Sommerlyst skole i Tromsø. Der ble Juvente Basic Nord arrangert.

Juvente Basic er et skoleringsopplegg i Juvente der deltakerne får grunnleggende informasjon om hva Juvente står for og hvordan organisasjonen fungerer, i tillegg til at de lærer om ulike sider ved å drive lokallag. Deltakerne kan velge å fordype seg i to av fire temaer – aktivitet, verving, politikk og lokallagsdrift.

Årsmøte
Årsmøtet til Troms og Ofoten krets ble holdt på IOGT-huset i Tromsø sentrum. Møtet ble ledet av Juventes forbundsleder, og gjennomført på samme måte som et landsmøte.

I tillegg til å behandle regnskap, årsmelding, budsjett og arbeidsplan, vedtok årsmøtet flere resolusjoner rettet mot lokallagene i kretsen, og det ble vedtatt å foreslå for Landsmøtet at Lofoten og Vesterålen skal inkluderes i Trofoten Krets.

Årsmøtet ble avsluttet med valg av nytt styre.

Det nye kretsstyret:
Leder: Kine Brunes Ingebrigtsen
Nestleder: Øyvind Kind Robertsen
Økonomileder: Petter Holstad
Sekretær: Vanja Helen Heggmo
Styremedlem: Eirunn Hanssen
Styremedlem: Cathrine Michelle Hansen
1. vara: Adeleide Yttervik
2. vara: Thor-Rune Hansen