Asbjørn-t-skjorta er her!

, skrevet av Juvente

T-skjorta har bilde av Asbjørn Kloster (den norske avholdsbevegelsens grunnlegger) på brystet og avholdsbevegelsens og Juventes historie på ryggen.

Den kommer i 4 farger. To av fargene er tilgjengelige i guttefasong (Off-white og Khaki) og to i jentefasong (Hvit og “golden”).

 

Tekst på ryggen

Asbjørn Kloster

Asbjørn (1823-1876) er den norske avholdsbevegelsens far og grunnlegger. Det startet for mange år siden, nærmere bestemt den 26. desember 1859 i et skolelokale i Stavanger. Da ble det første medlem skrevet inn i en avholdsorganisasjon her i landet. Medlem nr. 1 ble Daniel Severin Endresen, og foreningen het Stavanger yngre Afholdenheds-Forening.

Mannen som sto bak stiftingen var skolestyreren Asbjørn. Idéen om totalavhold fra både brennevin, vin og øl hadde han tatt med seg til Norge etter et studieopphold blant kvekere i England. Mange fattet interesse for Asbjørns idé, og allerede i 1875 var det så mange medlemmer og lokalavdelinger i hans bevegelse at en landsomfattende organisasjon kunne stiftes. Den ble kalt Det Norske Totalafholdsselskab, DNT. Senere, i 1877, ble en annen avholdsorganisasjon, IOGT, stiftet. IOGT og DNT jobbet parallelt, og begge organisasjonene eksisterer den dag i dag.

Avholdsbevegelsen kom til verden i samme periode som store deler av  organisasjons-Norge så dagens lys. Fra 1850 og et par tiår utover finner vi kimen til de fleste store folkebevegelsene her i landet. Framveksten av disse bevegelsene gjorde det mulig for de små i samfunnet å få innflytelse over styre og stell, ikke bare embetsmenn og de rike. Avholdsbevegelsens første medlem, Daniel, var “arbeidsmand”, eller det vi i dag kaller en arbeider.

De første ungdomslagene innen DNT ble stiftet på slutten av 1870-årene, men det var først i 1924 at disse ble slått sammen til et landsomfattende forbund, Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund, DNTU. I 1909 ble Norges Godtemplar Ungsdoms- forbund, NGU, stiftet som IOGTs ungdomsforbund. I 1992 ble DNTU og NGU slått sammen og heter i dag Juvente. Så vet du det.

Juvente


Bestillingsinfo:

Pris: 150 kr

Bestilling: juvente@juvente.no

Farger for jentemodell: Hvit og “golden”

Farger for guttemodell: Off-white og Khaki