– Skikkelig dårlig forslag fra Unge Høyre

, skrevet av Juvente

Unge Høyre-leder Henrik Aasheim tror frislipp av skjenketider vil føre til mindre vold og bråk.

– Mer vold

Rogne mener Unge Høyre-forslaget er å eksperimentere med folks trygghet og å sløse bort verdifulle politiressurser.

– Studier fra flere land viser en tett kobling mellom skjenketider og vold. Island, Storbritannia og Australia har prøvd utviding av skjenketidene og det gikk skikkelig dårlig, sier Rogne.

Han viser til Statens Institutt for Rusmiddelforskning som har oppsummert internasjonal forskning med at ”endringer i skjenketider følges av endringer i voldsomfanget – når skjenketidene økes, får vi mer vold – og omvendt.”

– Vi trenger ikke å prøve ut dette i Norge. Det kommer til å føre til mer vold nattestid i helgene. I tillegg må politiet bruke masse tid på å passe på fulle voksne nattestid. Det håper jeg ikke Unge Høyre ønsker seg, sier Rogne.

Adrian Farner Rogne

 

Forslaget fra Unge Høyre:

Skjenketider og uteliv

Høyre er tilhenger av en liberal skjenkepolitikk tuftet på prinsippet om at personlig frihet medfører personlig ansvar. Utesteder er viktig for et levende og attraktivt bymiljø, men de skal også være et trygt sted å nyte alkohol. Høyre mener det skal være lett å få skjenkebevilling, men også lett å miste. Det nødvendiggjør hyppige kontroller av skjenkestedene slik at kun seriøse aktører i utelivsbransjen blir værende. Høyre vil straffe de useriøse aktørene, og de som lager bråk på utestedene, ikke straffe alle pga de få.

Trygge lokalsamfunn handler også om plassene utenfor sentrum. Høyre mener det er bedre å legge til rette for at konsumering av alkohol skjer i kontrollerte omgivelser på utesteder hvor politi og sikkerhetsvaker er tilstede, heller enn å kanalisere mer av konsumet til private fester hvor man har mye mindre kontroll.

Høyre mener også at det er lite hensiktsmessig å kriminalisere det å nyte alkohol i parkområder, som for veldig mange er en hyggelig sommertradisjon. Høyre vil derfor gjøre det lovlig å nyte alkohol i det offentlig  rom, og samtidig håndheve ordensforstyrrelser strengere.

Høyre vil derfor:

  • At kommuner styrt av Høyre bør regulere hele eller deler av kommunen til å tillate skjenking så lenge loven tilsier.
  • Gjennomføre prøveprosjekter med lengre skjenketider enn dagens regler tillater.
  • Fjerne forbudet mot å nyte alkohol i det offentlige rom.