Alt om Fristil 2010

, skrevet av Juvente

Du kan lese mer om prosjektet her.

2010 har for Fristil vært et år fullt av fornyelse, da store deler av administrasjonen er fornyet og Fristil har fått en ny grafisk profil med nettside. Elementet Aktivitet er i løpet av året blitt utviklet til en kreativ konkurranse, denne kan du lese om på Fristil sine nettsider!

Deltakelse

Fristil hadde i 2010 en sterk økning fra 2009, da antallet elever økte med 79. Dette er svært bra; Fristils mål for 2010 var nemlig å gjennomføre 22 Fristil Intro-kurs med til sammen 500 elever.

Det ble gjennomført 8 Opplevelseskurs, noe som er litt få i forhold til antallet Fristil Intro-kurs. Jeg tror at både elever og ledere hadde satt pris på et økt antall Opplevelseskurs!

Totalt 102 medlemmer deltok på lederskolering i 2010.
Fristil bygger på ung til ung-formidling, og det at lederne får utvikles som fagpersoner i prosjektet og at de brukes for å forsterke og formidle det ruskritiske budskapet er uten tvil Fristils store styrke. På grunn av dette er det viktig at lederskolering er tilgjengelig for medlemmer, og i 2011 vil lokale lederskoleringer vil være et fokusområde.

Tilbakemeldinger

Fristil har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på Fristil Intro-kurs. 99 % av elevmassen har svart ”meget bra” eller ”bra” på hva de synes om miljøet på kurset. Man har også fått gode tilbakemeldinger på lederne, hvilket er viktig fordi vi/de skal fremstå som forbilder og formidlere av et forebyggende budskap.

Av: Lene Eide