Takk for innsatsen!

, skrevet av Juvente

Juventes landsmøte vil rette en stor honnør til regjeringen og helse- og omsorgsministeren. Seieren i kampen om reklameforbudet er viktig for den gode, norske alkoholpolitikken, og markerer også at EU er villig til å sette hensynet til folkehelsen foran pengene. Vi oppfordrer regjeringen til å følge opp dette, og være en pådriver for god alkoholpolitikk i hele EU-området.

Formålet med den norske alkoholloven er å redusere skadevirkningene av alkohol, gjennom å redusere forbruket. Reklameforbudet er veldig viktig i denne helheten, siden reklame har som mål å selge mer av en vare.

Nå fortsetter jobben med å sikre resten av alkoholpolitikken. De siste årene har den vært preget av stadige små oppmykninger, og aktørene utfordrer stadig grensene i loven. Til sammen kan det utgjøre store forskjeller. Et tydelig eksempel er bryggeriforeningens skjulte kamp for oppmykning av reklameforbudet, et annet er den store veksten av skjenkesteder de siste årene. Vi utfordrer regjeringen til å ta tak i dette, og holde fast på at alkoholpolitikk er helsepolitikk, ikke næringspolitikk.