Frykter reklamepress på unge

, skrevet av Juvente

– Ungdom blir utsatt for et veldig sterkt drikkepress fra mange kanter. Alkoholreklame på TV vil gjøre dette enda verre, sier Juvente-leder Adrian Farner Rogne (23).

– Det er helt åpenbart at alkoholreklame på TV kan føre til økt alkoholbruk blant ungdom. Det norske forbudet mot alkoholreklame et viktig virkemiddel mot ungdomsfyll som vi bør kreve å få beholde, sier Rogne.

Regjeringen har fortsatt mulighet til å nå frem med forhandlinger med EU eller Storbritannia, der TV3 og TV Norge sender sine programmer fra. Rogne mener allikevel at Norge må være forberedt på å nedlegge veto hvis ikke forhandlingene fører fram.

– Norge bør ikke akseptere at EU tvinger på oss alkoholreklame på TV.