Kortere skjenking = mindre vold

, skrevet av Juvente

I dag offentliggjorde Sirus (statens institutt for rusmiddelforskning) sin rapport om resultatene av endret skjenketid i ulike kommuner i Norge.

Resultatene peker i en tydelig retning. I gjennomsnitt fører en times utvidelse av skjenketidene til 17 % mer vold, og en tilsvarende nedgang finner vi når skjenketidene innskrenkæ med en time, i følge Sirus-rapporten.

Regjeringen har lenge ønsket å redusere skjenketidene, men har utsatt vedtaket fordi de ønsket å avvente resultatet av denne rapporten.

– Nå har rapporten kommet, og den viser tydelig det vi har visst lenge, nemlig at kortere skjenketider gir mindre vold. Det er helt nødvendig å ta tak i helgevolden i byene, og å forebygge at folk blir utsatt for vold på grunn av andres fyll. Vi i Juvente forventer nå at forslaget om kortere skjenketid blir oversendt til Stortinget og vedtatt i løpet av høsten, sier Rogne.