– Si nei til 18-årsspriten

, skrevet av Juvente

I dag går politiet i Oslo ut i Dagsavisen med kritikk av Vinmonopolets salg av sprit med nesten 22 volumprosent alkohol.

Alkoholholdige drikker med over 22 volumprosent alkohol har 20-årsgrense. Sprit med 21,9 prosent kan selges til 18-åringer.

Juvente har i dag skrevet et brev til Vinmonopolet og bedt dem fjerne 18-årsspriten fra butikkhyllene.

Her er brevet:

Åpent brev til
Vinmonopolet AS
V/ adm. dir. Kai G. Henriksen

18-årssprit

Vi vil med dette oppfordre Vinmonopolet AS til å fjerne spritbasere produkter med nærmere 22 volumprosent alkohol fra sitt sortiment.

En rekke spritbaserte produkter med nært opptil 22 volumprosent alkohol selges gjennom Vinmonopolets butikker. Mange av disse er produsert for å ha et høyt alkoholinnhold og allikevel kunne selges til personer under 20 år.

I Dagsavisen kan vi i dag lese at salget av slike produkter har blitt doblet på fire år.

Utblandet sprit under 22 volumprosent er lovlig å selge gjennom Vinmonopolet og på skjenkesteder med bevilling.  Vinmonopolet rår i stor grad over sitt eget sortiment og ledelsen kan velge å ta inn eller fjerne produkter og produktgrupper. Vi mener at Vinmonopolet både kan og bør fjerne 18-årsspriten fra sitt sortiment.

Kvalitet og samfunnsansvar
At Vinmonopolet tilbyr et bredt sortiment av alkoholholdige varer med høy kvalitet er viktig, blant annet fordi dette bidrar til å styrke og opprettholde Polets legitimitet som alkoholpolitisk virkemiddel.

18-årsspriten kan neppe kalles kvalitetsprodukter. Dette er blandevann med sprit, og bidrar til lite annet enn fulle ungdommer og klingende mynt til spritimportørene og -produsentene. 18-årsspriten er spritprodukter rettet mot ungdom – spesielt jenter – og som er ment å bidra til økt spritforbruk i konkurranse med øl og vin og å venne ungdom til å drikke sprit tidligere.

Å ta samfunnsansvar innebærer også at Vinmonopolet må være selektive, og ikke selge produkter som er spesielt rettet mot ungdom eller som i større grad enn andre alkoholholdige produkter bidrar til ungdomsfyll og alkoholrelaterte problemer.

18-årssprit er en produktgruppe som er lovlig å selge til 18- og 19-åringer, men som Vinmonopolet bør holde seg for gode til å selge i det hele tatt.

 

Med vennlig hilsen

Adrian Farner Rogne
Leder i Juvente