Snart kortere skjenketid

, skrevet av Juvente

– Å kutte skjenketidene til klokka 02 har vist seg å være ekstremt effektivt for å redusere volden og gjøre byene våre tryggere, slår Rogne fast.

VG melder i dag at regjeringen, med Jens Stoltenberg i spissen, nå har bestemt seg for å innføre nasjonal skjenkestopp klokka 02.

Alle de tre rødgrønne partiene, pluss KrF, har bestemt seg for at å kutte skjenketidene. Regjeringen foreslo opprinnelig dette i 2009. Da forslaget ble sendt ut på høring, fikk det støtte fra de fleste høringsinstansene, deriblant Juvente.

Stor støtte

Flere spørreundersøkelser gjennomført de siste årene har vist at et stort flertall av befolkningen ønsker skjenkestopp 02 eller tidligere.

– Folk flest ønsker kortere skjenketid. Mange synes det er ubehagelig å bevege seg i sentrum på kvelds- og nattestid. Ved å kutte skjenketidene gjør man byene våre tryggere, sier Rogne.

Senito utførte våren og sommeren i år en nasjonal undersøkelse på vegne av Actis, der blant annet skjenketider ble tatt opp. 63 prosent av de spurte (N=1000) utrykker at maksimaltiden for servering av alkohol på skjenkesteder bør være senest kl. 02:00.

17 % mindre vold

På tross av den massive støtten til forslaget, valgte regjeringen å utsette det. De ønsket å vente til Sirus (Statens Institutt for Rusmiddelforskning) var ferdig med sin evaluering av resultatene av kortere skjenketid i norske byer.

I September offentliggjorde Sirus sin rapport om resultatene av endret skjenketid.

Resultatene peker i en tydelig retning. I gjennomsnitt fører en times utvidelse av skjenketidene til 17 % mer vold, og en tilsvarende nedgang finner vi når skjenketidene innskrenkes med en time, i følge Sirus-rapporten.

– Nå har vi alle fakta på bordet. Og alle fakta peker på at kortere skjenking gir mindre vold. Jeg håper regjeringen får ut finger’n og innfører skjenketidskuttet så fort som mulig, sier Rogne.